Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

---------------- o ----------------

Forårets afdelingsmøde vil blive afholdt

mandag d. 24. april kl. 19 på Bellahøj Vandrerhjem

 

Bestyrelsesmødet torsdag d. 5. januar havde følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat

5) Møde med ejendomskontoret

 • Status på Konto 115 / 116
 • Status på Kulde fugt og skimmelsvamp
 • Husorden og klager
 • Opfølgning på TV, Net m.v.
 • Andet ...

6) Beboeraktiviteter, Blokmøder m.m.

7) Dato for afdelingsmøde i april 2017

8) Samarbejdet med de andre bestyrelser på Bellahøj

9) Evt

- og referatet kan læses her

 

 

Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.

 

I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.

 

Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her

 

Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.

 

Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her

 

Betonundersøgelse SAB l, august 2012

 

Betonundersøgelse SAB ll, august 2012

 

Fotobilag til betonundersøgelse

 

Fotobilag Visual Inspection

 

Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011

 

Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011

 

Beregning af energibesparelser

 

Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013

 

Seneste følgegruppereferat kan læses her.

 

Dagsorden for følgegruppemøde 29. september

 

Noget om ventilationsprincipper

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag d. 9. november kan læses her

 

Referat fra bestyrelsens møde med ejendomsfunktionærerne mandag d. 21. november kan læses her

 

 

Hjemmesiden opgraderes

En lille gruppe arbejder intenst med opgradering af hjemmesiden - både layout og indhold. Layout er klar, men premiere udsat pga travlhed. Så kom gerne med flere gode ideer og forslag.

 

Møde om Bolignet, TV-leverandør mm

blev afholdt mandag d. 6. juni kl.19 på Rødkilde skole. Referatet ligger her.

 

Bellahøj Fælles Have

Referat fra generalforsamling i Fælles Have d. 24. maj kan læses her.

 

Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og 14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.

 

Forårets afdelingsmøde

Onsdag d. 20. april var velbesøgt, engageret og med livlig debat.Der stillede tre beboere op til bestyrelsen: Pia Engelbæk,Teia Hauerslev og Ulla Lauritsen, der alle blev valgt.

Barbara Cros ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men blev sammen med Michael Schjødte valgt som suppleant.

 

Beslutningsreferat fra afdelingsmødet ligger under bestyrelse og beslutningsreferat og her.

 

 

Hjertestarter på Bellahøj

Vi har nu takket være Lokaludvalget for Brønshøj-Husum fået en Hjertestarter leveret fra Københavns Brandvæsen opsat ved KAB’s ejendomskontor, Bellahøjvej 34B.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret er ved at undersøge hvilke muligheder der er for at afholde kurser for beboerne.

Sammen om Bellahøj

Den erfarne socialrådgiver Jette Krøyer er ansat som koordinator for projektet Sammen om Bellahøj. Jette kommer fra en stilling som Socialfaglig koordinator og har mange års erfaring i den offentlige forvaltning. Jette har de seneste år fokuseret på samarbejdet med civilsamfundet i Brønshøj, Husum, Vanløse samt Bellahøj.

Jette tiltrådte 1. januar. Hendes jobfunktion omfatter:

 • Overordnet koordinering af projektet i hele projektperioden 01.01.2016 – 31.12.2019.
 • Bidrag til afrapportering til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet.
 • Etablere et styrket samarbejde med beboerne i Bellahøjhusene samt inddrage civilsamfundet i øvrigt herunder relevante frivillige organisationer.
 • Sikre koordineringen af arbejdet med at etablere fastlagte individuelle handleplaner med 25 familier samt igangsættelse af familieforløb i disse.
 • Koordinere og styrke samarbejdet mellem eksisterende tværkommunale initiativer - Herunder gadeplansarbejder, rådgivningsarbejde o.a.
 • Sikre videreudvikling af projektet indenfor de fastsatte ministerielle rammer igennem projektperioden.

Det er nyt, at der etableres sådan en indsats i et boligområde, uden det er på den såkaldte Ghettoliste.

Dette giver en enestående mulighed for at vise værdien af tidlig indsats og tæt samarbejde mellem kommune og beboere.

Jette Krøyer kan kontaktes på mobil 26 81 46 61.

 

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen