Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

-----0-----

HUSK:

Forårets afdelingsmøde holdes på Restaurant Bellahøj tirsdag d. 30. april.

 

I tilknytning til Beboerinformation om helhedsplan og renovering, der netop er uddelt, kan man her læse referat fra Følgegruppemøde 18

med bilag - og se noget om principper og muligheder for ventilation.

 

Afdelingsbestyrelsen inviterede til blokmøder ...

De tre møder, der blev afholdt 29. januar, 5. og 6. februar var velbesøgte og intense. Særligt helhedsplan og renovering, som der er nyhedsbrev på vej om, førte til mange spørgsmål og livlig samtale.

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 7. februar

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat fra 21. januar / Referatet blev godkendt og kan ses her.

5) Beboerhenvendelser

6) Forberedelse af kommende budgetmøde med KAB bl.a. vedr. serviceaftale

7) Information fra Følgegruppemøde, møde i Det Koordinerende Netværk og møde i Fælles Have. Referat fra sidste møde i Fælles Have kan læses her.

8) Møde med KAB/Driftsleder og serviceleder kl. ca.18.30 - 19.15, bl.a.

  • Vedr.: drift og vedligehold i afdelingen kt. 115 og 116
  • Status på skimmelsvampebekæmpelse
  • Serviceaftale og serviceniveau
  • Opfølgning på markvandring og budget nu med referat fra begge møder.Kan læses her
  • Information til beboerne vedr. håndtering af skrald og overlæssede altaner

9) Evaluering af SAB´s repræsentantskabsmøde

10) Eventuelt

 

Referater fra bestyrelsesmøder i 2018:

Referat fra mødet 6. december kan læses her.

Referat fra mødet 1. november kan læses her.

Referat fra mødet 4.oktober kan læses her.

Referat fra mødet 6. september kan læses her.

Referat fra mødet 16. august kan læses her.

Referat fra mødet 14. juni kan læses her.

Referatet fra mødet 3. maj kan læses her.

Referatet fra mødet 12. april kan læses her.

Referatet fra 8. marts kan læses her.

Referatet fra januar kan læses her.

 

Kort om helhedsplan og renovering

Helhedsplanen og renoveringsprojektet for Bellahøj er forsinket. Der er tekniske problemer med facaderne. De løsningsforslag, der er arbejdet med i de sidste år, er endnu ikke godkendt.

Der vil snart blive udsendt beboerinformation til alle beboere i Bellahøj l og ll, hvor der vil blive orienteret om den videre proces og den foreløbige tidsplan. Også med angivelse af forventet tidspunkt for beboerafstemning, hvor beboerne kan stemme om renovering og helhedsplan. Der er fire boligafdelinger på Bellahøj.

I alle afdelinger er planer og renovering forsinket.

 

 

Skyskraberne på Bellahøj

Fik du set filmen om Danmarks første skyskrabere? Hvis ikke, kan du se den via dette link.

 

Sådan undgår du skimmel i lejligheden ...

læs mere på https://www.skimmel.dk

 

Fremtidens mål for SAB

Hvilke pejlemærker skal SAB sigte efter i fremtiden og hvordan når vi målene?

Det er de altoverskyggende spørgsmål, som afdelingsbestyrelser, medarbejdere og beboere har haft mulighed for at være med til at svare på. www.sab-bolig.dk kan du holde dig opdateret.

 

Velbesøgt møde om tricktyveri mandag d. 27. august i beboerlokalet

Politiassistent Lisbeth Hohwü fra Den Kriminalpræventive Sektion fra Københavns Politi var mandag d. 27. på besøg på Bellahøj. Hun fortalte meget levende og gav gode råd til, hvordan man garderer sig mod tricktyveri og hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver udsat for det.Lisbeth Hohwü har sagt ja til at komme igen til foråret.

 

TAK til alle der deltog i afdelingsmødet onsdag d. 18. april.

Beslutningsreferat der er husstandsomdelt kan læses her.

 

Om ejendomskontor og driftsfællesskab

Mandag d. 6. juni mødtes repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med SAB´s formand John B. Sørensen for at følge op på beslutningerne fra afdelingsmødet d. 18. april og drøfte mulighederne for at genetablere ejendomskontoret på Bellahøj.

SAB´s formand afviser ikke muligheden for at der igen etableres et ejendomskontor i Bellahøj l og ll. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

 

Projekt Sammen om Bellahøj fyldte 2 år

I projektet lægges der nu an til evaluering og overvejes hvordan det kan fortsætte.

Der er offentliggjort vedhæftede evaluering for de første to år.

Læs mere her.

Sammen om Bellahøj / Jette Krøyer kan kontaktes på 26 81 46 61

 

 

NYT fra Følgegruppen

Dagsorden for Følgegruppemøde nr. 17 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde nr.16 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde nr. 15 kan læses her.

Referatet fra Følgegruppemøde nr. 14 kan læses her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til følgegruppens arbejde, er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsens deltagere i følgegruppen.

Møde om Bellahøjs udvidede helhedsplan

Materialet der kan ses her blev behandlet på et møde for følgegrupperne for de fire boligafdelinger på Bellahøj, arkitekter, rådgivere og boligselskaber d. 10. januar 2018. Der arbejdes med at finde en styre- og samarbejdsform for alle involverede og interessenter.

 

Endnu et velbesøgt møde på Restaurant Bellahøj

Torsdag d. 12. oktober 2017 havde Følgegruppen for helhedsplanen i SAB Bellahøj l og ll og Arkitema inviteret til orienteringsmøde. Omkring 90 beboere havde fundet vej på trods af regn og rusk.

Projektleder Pernille Egelund fortalte om logistikken for det store projekt, hvor beboerne skal stemme om det såkaldte Skema B med det justerede budget i foråret 2019. Projektlederen fortalte også om, at der arbejdes med at afklare mulighederne for genhusning for beboerne i god tid, før renoveringen begynder.

 

Afdelingsbestyrelsen arbejder sammen med følgegruppen på, at der etableres en lokal udstilling af plancher og andet materiale med relevans for helhedsplanen.

 

Velbesøgt informationsmøde i Bellahøj l og ll

Onsdag d. 4. Oktober deltog flere end 90 beboere i informationsmødet på Restaurant Bellahøj. Afdelingsbestyrelsen fortalte bl.a. om arbejdet med at undersøge og kontrollere bilagsmateriale for regnskabsåret 2016/17 og KAB´s flytning af ejendomskontoret.

Det kommunale tilsyn havde inviteret KAB og afdelingsbestyrelsen for Bellahøj l og ll til møde onsdag d. 11. oktober kl. 15.30 - 17.00.

I mødet deltog formand og næstformanden fra afdelingsbestyrelsen. Det kommunale tillsyn udarbejder et referat fra mødet.

 

Beboerinformation juli 2017

Afdelingsbestyrelsen er optaget af at varetage beboernes interesser og den samlede økonomi i forbindelse med KAB´s drift og vedligehold af de bevaringsværdige huse.

Bestyrelsen for Bellahøj l og ll har gennem flere år søgt at etablere en konstruktiv dialog med KAB om faglig kvalificeret drift og kompetent vedligehold af de bevaringsværdige huse – indvendigt og udvendigt.

Læs mere her

 

Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober 2016 stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.

 

I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.

 

Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her

 

Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.

 

Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her

 

Betonundersøgelse SAB l, august 2012

 

Betonundersøgelse SAB ll, august 2012

 

Fotobilag til betonundersøgelse

 

Fotobilag Visual Inspection

 

Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011

 

Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011

 

Beregning af energibesparelser

 

Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013

 

Noget om ventilationsprincipper

 

Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og 14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.

 

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen