Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

---------------- o ----------------

Hjemmesiden

En lille gruppe arbejder med opdatering af hjemmesiden - både layout og indhold. Forventet premiere på den nye side i slutningen af august. Kom gerne med gode ideer og forslag.

 

Møde om Bolignet, TV-leverandør mm

blev afholdt mandag d. 6. juni kl.19 på Rødkilde skole. Referatet ligger her.

 

Link til referat fra bestyrelsesmødet 2. maj

 

Bellahøj Fælles Have

Referat fra generalforsamling i Fælles Have d. 24. maj kan læses her.

 

Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og 14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.

 

Forårets afdelingsmøde

Onsdag d. 20. april var velbesøgt, engageret og med livlig debat.Der stillede tre beboere op til bestyrelsen: Pia Engelbæk,Teia Hauerslev og Ulla Lauritsen, der alle blev valgt.

Barbara Cros ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men blev sammen med Michael Schjødte valgt som suppleant.

 

Beslutningsreferat fra afdelingsmødet ligger under bestyrelse og beslutningsreferat og her.

Kontaktoplysninger for Jette Krøyer, se længere nede på siden - og politifuldmægtig Anders Bo Møller følger.

 

Hjertestarter på Bellahøj

Vi har nu takket være Lokaludvalget for Brønshøj-Husum fået en Hjertestarter leveret fra Københavns Brandvæsen opsat ved KAB’s ejendomskontor, Bellahøjvej 34B.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret er ved at undersøge hvilke muligheder der er for at afholde kurser for beboerne.

Sammen om Bellahøj

Den erfarne socialrådgiver Jette Krøyer er ansat som koordinator for projektet Sammen om Bellahøj. Jette kommer fra en stilling som Socialfaglig koordinator og har mange års erfaring i den offentlige forvaltning. Jette har de seneste år fokuseret på samarbejdet med civilsamfundet i Brønshøj, Husum, Vanløse samt Bellahøj.

Jette tiltrådte 1. januar. Hendes jobfunktion omfatter:

  • Overordnet koordinering af projektet i hele projektperioden 01.01.2016 – 31.12.2019.
  • Bidrag til afrapportering til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet.
  • Etablere et styrket samarbejde med beboerne i Bellahøjhusene samt inddrage civilsamfundet i øvrigt herunder relevante frivillige organisationer.
  • Sikre koordineringen af arbejdet med at etablere fastlagte individuelle handleplaner med 25 familier samt igangsættelse af familieforløb i disse.
  • Koordinere og styrke samarbejdet mellem eksisterende tværkommunale initiativer - Herunder gadeplansarbejder, rådgivningsarbejde o.a.
  • Sikre videreudvikling af projektet indenfor de fastsatte ministerielle rammer igennem projektperioden.

Det er nyt, at der etableres sådan en indsats i et boligområde, uden det er på den såkaldte Ghettoliste.

Dette giver en enestående mulighed for at vise værdien af tidlig indsats og tæt samarbejde mellem kommune og beboere.

Jette Krøyer kan kontaktes på mobil 26 81 46 61.

 

Følgegruppemøde vedr. den såkaldte helhedsplan

I december måned 2015 orienterede arkitekt Morten Ørsager fra Erik Møller Arkitekter om Status for den fælles rådgivers arbejde for det illustrerede byggeprogram for det der kaldes Bellahøj genfortælles.

Der er foretaget omfattende undersøgelser, analyser og registreringer af alle husene med en omhyggelig værdisætning og beskrivelse af designkrav til facader og materialer er gennemgået.

I uge 2 i januar sendte arkitekterne deres beskrivelser og analyser sammen med en beskrivelse af deres holdning til restaurering af husene til Kulturstyrelsen, der skal følge processen.

Kulturstyrelsen har bl.a. kommenteret på farverne på prøvefacaden,der er opsat og kan ses hos AAB,Ved Bellahøj Nord 8. De synes bl.a. farverne på facadefliserne er for kolde og opsætningen af facaden i kælderhøjde skulle gøres på anden vis.

Bestyrelsen

Referater fra møderne kan ses under bestyrelsesreferater.

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen blev færdigbehandlet på bestyrelsesmødet torsdag d. 7. april, hvor bestyrelsen i øvrigt forberedte afdelingsmødet.Forretningsorden.

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen