Bellahøj I & II

 

Her på hjemmesiden finder du en lang række praktiske informationer om at være beboer i Bellahøj I&II

 

Du kan følge med i bestyrelsens arbejde, læse referater og vigtige dokumenter om bl.a. den mulige

forestående helhedsplan.

 

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com eller næstformand Claus Dilling på mail: cd@bellahoj.com

 

 

------------------------------------------------- o ----------------------------------------------

3. september 2015

Vaskeriet

Bestyrelsen har i aften holdt møde med bl.a. vaskeriet på dagsordenen.KAB´s repræsentanter

meldte desværre afbud tidligere i dag. Vi har spurgt hvordan KAB vil hjælpe med at få vaskeriet til at

at fungere og få udbedret fejl, nedbrud og i det hele taget få vaskeriet til at køre.

Vaskeriet er en del af KAB´s driftsopgaver, som beboerne betaler for. Bestyrelsen kan ikke træffe

beslutning om vaskeriet udenom KAB.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

------------------------------------------------- o ----------------------------------------------

3. september

Tricktyve

En beboer er i går eftermiddags,onsdag d. 2. september kl.14.40 ved opgang 17B blevet forsøgt

frarøvet taske med indhold af to mistænkeligt udseende mænd,den ene af østeuropæisk udseende

den anden lille og asiatisk udseende med hvid kasket. De samarbejdede og indledte en venlig kontakt

til beboeren, da hun skulle ind i elevatoren.

Kommer man hjem alene og observerer mistænksomme personer, så kontakt ejendomskontoret i

åbningstiden eller prøv på anden måde at få nogen du kender til at ledsage dig.

 

1. august 2015

Forsøg med brug af beboerlokalet til sociale aktiviteter

På afdelingsmødet d. 24. marts 2015 var der forslag om at beboere kunne låne og bruge

lokalet til forskellige aktiviteter, opgangsmøder o.l.

Afdelingsmødet vedtog: Beboerlokalet må benyttes gratis til sociale aktiviteter, når det er

godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Lejeren skal i første omgang rette skriftlig henvendelse med en beskrivelse af den

påtænkte aktivitet til afdelingsbestyrelsen for godkendelse til at benytte beboerlokalet.

Når godkendelsen er givet skal reserveringen af lokalet ske af lejer på ejendomskontoret.

Brugere er lokalet er underlagt de til enhver tid gældende regler for anvendelse af lokalet.

Aktiviteterne skal være åbne for beboere på Bellahøj l og ll og dem der deltager skal bo i

Bellahøj l og ll.

Nøglen til lokalet skal afhentes af lejeren på ejendomskontoret og afleveres samme sted.

Ved afhentning af nøgle underskrives en standardkontrakt med markering af at det er et

socialt arrangement.

Der gælder samme regler for anvendelse og tilbagelevering af lokalet i forbindelse med

sociale aktiviteter som ved leje af lokalerne.

Sociale aktiviteter skal annonceres på hemmesiden bellahoj.com.Infoskabene kan bruges

til en første annoncering.

Lokalet kan bruges til sociale aktiviteter mandag til og med torsdag.

I forsøgsperioden til og med udgangen af januar 2016 kan lokalet af hensyn til øvrige

brugere højst reserveres til to på hinanden følgende arrangementer. Derefter skal der

foretages fornyet reservation.

 

 

I februar 2016 evalueres forsøgsperioden.

Besluttet på ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 19. august 2015.

Afdelingsbestyrelsen Bellahøj l og ll