Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

---------------- o ----------------

Forårets afdelingsmøde

vil blive afholdt onsdag d. 20. april kl. 19 på Vandrerhjemmet.

 

Hjertestarter på Bellahøj

Vi har nu takket være Lokaludvalget for Brønshøj-Husum fået en Hjertestarter leveret fra Københavns Brandvæsen opsat ved KAB’s ejendomskontor, Bellahøjvej 34B.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret er ved at undersøge hvilke muligheder der er for at afholde kurser for beboerne.

 

Rådighedsbeløb for bestyrelsen

Tirsdag d. 26. Januar fremlagde formand og kasserer på et møde i beboerlokalet

regnskab for brug af rådighedsbeløbet for perioden 01.06.2014 frem til 31.07.15.

Materialet ligger på hjemmesiden under Bestyrelse under Referater under Beboermøder nederst på siden.Materialet vil også blive fremlagt til orientering på forårets afdelingsmøde.

Lys over land

Vi har modtaget følgende vigtige information fra Teknik og Miljø i København. En oplysning, der forhåbentlig vil glæde mange beboere.

Efter tryghedsvandringen i februar 2014 blev Bellahøj indarbejdet i belysningsmasterplanen for hele København.Gamle belysningskilder udskiftes med mere moderne lyskilder med forbedret belysning. Herunder indgår både Ved Bellahøj Nord, Ved Bellahøj Syd og ”Skolestien”.

Det var oprindeligt planen at der skulle gennemføres udskiftning i 2015 af lysarmaturer og lyskilder på ”Skolestien” fra Frederikssundsvej gennem Bellahøjparken og frem til vandrerhjemmet.

De nye armaturer giver en langt bedre belysning og kvaliteten af lyset bliver også af bedre kvalitet med bedre farvegengivelse - modsat det orangegule lys de gamle lyskilder udsendte.

Udskiftningen er desværre ikke blevet gennemført efter den oprindelige tidsplan, men det er nu planen at det gennemføres indenfor den næste måned. Udskiftningen vil forhåbentlig medføre øget tryghed på ”Skolestien”.

 

Sammen om Bellahøj

Den erfarne socialrådgiver Jette Krøyer er ansat som koordinator for projektet Sammen om Bellahøj. Jette kommer fra en stilling som Socialfaglig koordinator og har mange års erfaring i den offentlige forvaltning. Jette har de seneste år fokuseret på samarbejdet med civilsamfundet i Brønshøj, Husum, Vanløse samt Bellahøj.

Jette tiltrådte 1. januar. Hendes jobfunktion omfatter:

  • Overordnet koordinering af projektet i hele projektperioden 01.01.2016 – 31.12.2019.
  • Bidrag til afrapportering til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet.
  • Etablere et styrket samarbejde med beboerne i Bellahøjhusene samt inddrage civilsamfundet i øvrigt herunder relevante frivillige organisationer.
  • Sikre koordineringen af arbejdet med at etablere fastlagte individuelle handleplaner med 25 familier samt igangsættelse af familieforløb i disse.
  • Koordinere og styrke samarbejdet mellem eksisterende tværkommunale initiativer - Herunder gadeplansarbejder, rådgivningsarbejde o.a.
  • Sikre videreudvikling af projektet indenfor de fastsatte ministerielle rammer igennem projektperioden.

Områdechef Christian Sørensen fra Borgercenter Børn og Unge på Brønshøjvej fortæller, at medarbejderne på centeret glæder sig til arbejdet i projekt Sammen om Bellahøj.

Det er nyt, at der etableres sådan en indsats i et boligområde, uden det er på den såkaldte Ghettoliste.

Dette giver en enestående mulighed for at vise værdien af tidlig indsats, samt tæt samarbejde mellem kommune og beboere. Det vil give flere muligheder for alle beboere på Bellahøj.

Der blev afholdt møde i Det Koordinerende Netværk / SSP Torsdag d. 21. januar hos fsb, hvor det blev aftalt at afholde et startseminar for projekt Sammen om Bellahøj i foråret med deltagelse af beboere og de mange andre interessenter rundt om Bellahøj.

 

Følgegruppemøde vedr. den såkaldte helhedsplan

Tirsdag d. 15. december orienterede arkitekt Morten Ørsager fra Erik Møller Arkitekter om Status for den fælles rådgivers arbejde for det illustrerede byggeprogram for det der kaldes Bellahøj genfortælles.

Der er foretaget omfattende undersøgelser, analyser og registreringer af alle husene med en omhyggelig værdisætning og beskrivelse af designkrav til facader og materialer er gennemgået.

I uge 2 i januar sender arkitekterne deres beskrivelser og analyser sammen med en beskrivelse af deres holdning til restaurering af husene til Kulturstyrelsen, der skal følge processen.

Vi kan forvente at der går tre - fire måneder før vi hører Kulturstyrelsens vurdering.

 

I januar forventes den længe ventede Mock Up af en del af en facade/ et hjørne i VBN 8 at stå klar, så man kan se hvordan de nye facader kommer til at se ud.

 

Bestyrelsen vil følge op på mødet med information på hjemmesiden og ved at invitere til møde i beboerlokalet.

Materialet fra mødet kan ses på Ejendomskontoret.Referat fra følgegruppemødet ligger under Renovering og helhedsplan.

Næste følgegruppemøde er indkaldt til mandag d. 15. marts.

 

Indbrud i garagerne

I forbindelse med de tilbagevendende indbrud i garagerne under Ved Bellahøj Syd 34. opfordrer driftsleder Martin Høiris beboerne til at være opmærksomme og melde til ejendomskontoret, hvis de har haft indbrud eller observerer mistænksom adfærd.

Bestyrelsesmøde d. 5. november

Bestyrelsen holdt konstituerende møde torsdag d. 5. november og valgte Flemming Jørgensen til næstformand og Dan Møller til kasserer. Referat fra mødet kan ses under bestyrelsesreferater.

 

En ny forretningsorden for afdelingsbestyrelsen er under udarbejdelse.

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version under Renovering og Helhedsplan

her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen