Bellahøj I & II


Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II


Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

-----0----


Afdelingsbestyrelsen holdt møde torsdag den 3. oktober med følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat fra 5. september / Referat kan læses her

5) Beboerhenvendelser

6) Markvandring og budget

7) Indsats vedr. det fysiske arbejdsmiljø, affald m.m.

8) Blokmøde om skrald og sortering

9) Følgegruppemøde, tidsplan for renovering og møder for beboerne

10) Trafikdæmpning i Ostebuen orientering om status vedr. Fælles Have   og arkitekternes forslag

11) Evaluering af Sammen om Bellahøj

12) SABs repræsentantskabsmøde 

13) Eventuelt


Hvad mener Slots- og Kulturstyrelsen om renoveringen 

Slots- og Kulturstyrelsen er tilsynsførende i forbindelse med den planlagte renovering af de bevaringsværdige huse og skal høres, når boligselskaberne, arkitektfirmaerne og ingeniørfirmaerne uarbejder planer for renovering og helhedsplan.

Her kan du læse noget om hvad Slots- og Kulturstyrelsen mener om facader og renovering.


Afdelingsbestyrelsen holdt møde torsdag den 5. september med følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat fra 15. august / Referat kan læses her.

5) Beboerhenvendelser

6) Evaluering af teaterfestival, folkekøkken m.m.

7) Orientering: Fælles Have, Følgegruppe for renovering, Det Koordinerende netværk, Sammen om Bellahøj

8) Markvandring - drøftelse af arbejder og vedligehold af huse og område

9) Møde med KAB om dagrenovation og affaldshåndtering

10) Evt.Lektiecafé i beboerlokalet

Farhio og Hoda arbejder på at starte lektiecafé i beboerlokalet. Yderligere information følger. Beboere, der er interesserede i at være med, kan henvende sig til bestyrelsen.


Beslutningsreferatet fra det velbesøgte afdelingsmøde den 30. april er omdelt og kan læses her.I tilknytning til Beboerinformation om helhedsplan og renovering, der er uddelt, kan man her læse referat fra Følgegruppemøde 18

med bilag - og se noget om principper og muligheder for ventilation.Referater fra bestyrelsesmøder i 2018 og 2019

Referat fra møde 6. juni 2019 kan læses her.

Referat fra møde 9. maj 2019 kan læses her.

Referat fra møde 4. april 2019 kan læses her.

Referat fra mødet 7. marts 2019 kan læses her.

Referat fra mødet 7. februar 2019 kan læses her.

Referat fra mødet 21. januar 2019 kan læses her.

Referat fra mødet 6. december kan læses her.

Referat fra mødet 1. november kan læses her.

Referat fra mødet 4.oktober kan læses her.

Referat fra mødet 6. september kan læses her.

Referat fra mødet 16. august kan læses her.

Referat fra mødet 14. juni kan læses her.

Referatet fra mødet 3. maj kan læses her.

Referatet fra mødet 12. april kan læses her.

Referatet fra 8. marts kan læses her.

Referatet fra januar kan læses her. 


Skyskraberne på Bellahøj

Fik du set filmen om Danmarks første skyskrabere? Hvis ikke, kan du se den via dette link.


Sådan undgår du skimmel i lejligheden ...

læs mere på https://www.skimmel.dk


Fremtidens mål for SAB

Hvilke pejlemærker skal SAB sigte efter i fremtiden og hvordan når vi målene?

Det er de altoverskyggende spørgsmål, som afdelingsbestyrelser, medarbejdere og beboere har haft mulighed for at være med til at svare på. www.sab-bolig.dk  kan du holde dig opdateret.TAK til alle der deltog i afdelingsmødet  onsdag d. 18. april 2018.

Beslutningsreferat der er husstandsomdelt kan læses her.


Om ejendomskontor og driftsfællesskab

Mandag d. 6. juni 2018 mødtes repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med SAB´s formand John B. Sørensen for at følge op på beslutningerne fra afdelingsmødet d. 18. april og drøfte mulighederne for at genetablere ejendomskontoret på Bellahøj.

SAB´s formand afviser ikke muligheden for at der igen etableres et ejendomskontor i Bellahøj l og ll. Bestyrelsen arbejder videre med dette.


Projekt Sammen om Bellahøj er fyldt 3 år

I projektet lægges der nu an til evaluering og overvejes hvordan det kan fortsætte.

Der er offentliggjort vedhæftede evaluering for de første to år.

Læs mere her.

Sammen om Bellahøj / Jette Krøyer kan kontaktes på 26 81 46 61NYT fra Følgegruppen

Dagsorden for Følgegruppemøde 20 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde 19 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde 18 kan læses her.

Dagsorden for Følgegruppemøde nr. 17 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde nr.16 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde nr. 15 kan læses her.

Referatet fra Følgegruppemøde nr. 14 kan læses her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til følgegruppens arbejde, er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsens deltagere i følgegruppen.

 

Møde om Bellahøjs udvidede helhedsplan

Materialet der kan ses her blev behandlet på et møde for følgegrupperne for de fire boligafdelinger på Bellahøj, arkitekter, rådgivere og boligselskaber d. 10. januar 2018. Der arbejdes med at finde en styre- og samarbejdsform for alle involverede og interessenter.


Endnu et velbesøgt møde på Restaurant Bellahøj

Torsdag d. 12. oktober 2017 havde Følgegruppen for helhedsplanen i SAB Bellahøj l og ll og Arkitema inviteret til orienteringsmøde. Omkring 90 beboere havde fundet vej på trods af regn og rusk.

Projektleder Pernille Egelund fortalte om logistikken for det store projekt, hvor beboerne skal stemme om det såkaldte Skema B med det justerede budget i foråret 2019. Projektlederen fortalte også om, at der arbejdes med at afklare mulighederne for genhusning for beboerne i god tid, før renoveringen begynder.


Afdelingsbestyrelsen arbejder sammen med følgegruppen på, at der etableres en lokal udstilling af plancher og andet materiale med relevans for helhedsplanen.


Velbesøgt informationsmøde i Bellahøj l og ll

Onsdag d. 4. Oktober deltog flere end 90 beboere i informationsmødet på Restaurant Bellahøj. Afdelingsbestyrelsen fortalte bl.a. om arbejdet med at undersøge og kontrollere bilagsmateriale for regnskabsåret 2016/17 og KAB´s flytning af ejendomskontoret.

Det kommunale tilsyn havde inviteret KAB og afdelingsbestyrelsen for Bellahøj l og ll til møde onsdag d. 11. oktober kl. 15.30 - 17.00.

I mødet deltog formand og næstformanden fra afdelingsbestyrelsen. Det kommunale tillsyn udarbejder et referat fra mødet. 


Beboerinformation juli 2017

Afdelingsbestyrelsen er optaget af at varetage beboernes interesser og den samlede økonomi i forbindelse med KAB´s drift og vedligehold af de bevaringsværdige huse.

Bestyrelsen for Bellahøj l og ll har gennem flere år søgt at etablere en konstruktiv dialog med KAB om faglig kvalificeret drift og kompetent vedligehold af de bevaringsværdige huse – indvendigt og udvendigt.

Læs mere her


Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober 2016 stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

 

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.


I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.


Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her


Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.


Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her


Betonundersøgelse SAB l, august 2012


Betonundersøgelse SAB ll, august 2012


Fotobilag til betonundersøgelse


Fotobilag Visual Inspection


Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011


Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011


Beregning af energibesparelser


Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013


Noget om ventilationsprincipper


Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og  14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.


  --------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.


Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.


Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.


Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om   at ville noget med arkitekturen.


Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.


Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen