Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

-----0-----

Frivillige beboere søges til at optimere affaldsordningen

Til beboerne i SAB, Bellahøj 1 og 2.

Vedrørende etablering af beboergruppe som vil arbejde for optimering af den nuværende affaldsordning.Som besluttet på afdelingsmødet d 18. april 2018 er der mulighed for at deltage i en gruppe, som skal arbejde med at udbrede kend-skabet til vores lokale affaldssortering.Formålet er at opnå den bedste og mest effektive affaldssortering til gavn for beboerne, miljøet og ejendomsfunktionærene. Bl.a med oplysninger om lån af trailer til storskrald, evt. etablering af lokal genbrugsstation, orentering om korrekt sortering, evt. instrukser på flere sprog, orientering om udlevering af grønne poser til bioaffald, evt. udlevering af skraldeposer til skakt.Der er sikkert flere beboere, der kan komme med flere forslag.

 

Hvis du ønsker at deltage i gruppe, så læg en seddel i min postkasse eller sendt en mail til

lise_hp@yahoo.dk senest d. 20. august.

MVH

Lise Holm-Pedersen,Ved Bellahøj Syd 26, 9.th.

 

Du kan læse mere om dit grønne Bellahøj her.

 

Pas på - Tricktyve igen igen på spil på Bellahøj

Endnu en gang har der været tricktyve på spil. Denne gang, torsdag d. 12.juli, var det i VBS 25 B, hvor et ungt par, en dreng og en pige forsøgte trick-indbrud.Den berørte lejer har meldt det til politiet, der kom forbi samme dag.

 

For ikke så længe siden oplevede beboere i VBS 21, at en ældre kvinde med et spædbarn på armen ringede på flere døre og forsøgte at henvende sig til beboere.

 

En beboer i VBS 21 var udsat for tricktyveri d. 4. maj. En yngre blond kvinde med hestehale og markerede træk udgav sig for at være sygeplejerske og lod som om hun kendte beboeren. Kvinden spurgte beboeren om hun kunne veksle 1000 kr.

Mens beboeren og kvinden talte sammen i køkkenet listede en anden ind i lejligheden og stjal smykker fra beboeren. Politiet, der har optaget rapport, tilbyder at komme og informere beboerne om hvordan man bedre kan sikre sig mod tricktyveri.

 

Politiassistent Lisbeth Hohwü fra Den Kriminalpræventive Sektion fra Københavns Politi kommer og mødes med beboerne i beboerlokalet mandag d. 27. august kl. 19.00, hvor hun vil give gode råd til, hvordan man gardere sig mod tricktyveri og fortælle, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver udsat for det.

 

TAK til alle der deltog i

afdelingsmødet onsdag d. 18. april.

Beslutningsreferat fra mødet kan læses her

Dagsorden for bestyrelsesmødet torsdag d. 16. august -

Beboerhenvendelse kl. 18.00 - 18.15

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat fra juni / Referatet er på vej ...

5) Beboerhenvendelser bl.a. vedr. handicapparkering, paraboler, tildækning af altaner

6) Opfølgning på afdelingsmødet bl.a. genetablering af ejendomskontor på Bellahøj

7) Lukket punkt

8) Orientering fra Følgegruppe vedr. renovering / helhedsplan, Fælles Have bl.a vedr.

Parkering (ref fra generalforsamling kan læses her), Det koordinerende Netværk vedr.

evaluering af Projekt Sammen om Bellahøj og Formandsmøde d. 8. august.

9) Møde med KAB/Driftsleder kl.18.30 - 19.15, bl.a. vedr.:

  • kt 115 / 116 drift og vedligehold
  • Skimmelarbejder - status og aktuelle sager
  • LED belysning i opgangene
  • Pletmaling af opgange
  • Vinduespudsning i opgange

10) Efterårets øvrige aktiviteter, møde om tricktyveri, teaterforestillinger m.m.

11) Evaluering af CHGP

12) Samarbejdet med KAB

13) Eventuelt

 

Referatet fra mødet 3. maj kan læses her.

Referatet fra mødet 12. april kan læses her.

Referatet fra 8. marts kan læses her.

Referatet fra januar kan læses her.

 

Åben mødregruppe - Sommerferie frem til 7.august,

hvor der igen holdes åben mødregruppe hver tirsdag fra 10 -12, Ved Bellahøj Nord 4 st.

Dagens emne starter kl.10.45 med et oplæg.

Der er 3 sundhedsplejersker tilknyttet Bellahøj: Jette, Agnete og Pernille. Jette vil være til stede i mødregruppen næsten hver tirsdag - og Agnete og Pernille vil komme på skift.

Læs mere og se program her.

 

Om ejendomskontor og driftsfællesskab

Mandag d. 6. juni mødtes repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med SAB´s formand John B. Sørensen for at følge op på beslutningerne fra afdelingsmødet d. 18. april og drøfte mulighederne for at genetablere ejendomskontoret på Bellahøj.

SAB´s formand afviser ikke muligheden for at der genetableres et ejendomskontor i Bellahøj l og ll. Bestyrelsen arbejder videre med dette i august måned.

 

Projekt Sammen om Bellahøj fyldte 2 år

Og har offentliggjort vedhæftede evaluering for de første to år.

Læs mere her.

Sammen om Bellahøj / Jette Krøyer kan kontaktes på 26 81 46 61

 

Nyt fra følgegruppen, der holdt møde d. 20. juni

Referatet fra Følgegruppemøde nr. 14 kan læses her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til følgegruppens arbejde, er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsens deltagere i følgegruppen.

Møde om Bellahøjs udvidede helhedsplan

Materialet der kan ses her blev behandlet på et møde for følgegrupperne for de fire boligafdelinger på Bellahøj, arkitekter, rådgivere og boligselskaber d. 10. januar 2018. Der arbejdes med at finde en styre- og samarbejdsform for alle involverede og interessenter.

 

Endnu et velbesøgt møde på Restaurant Bellahøj

Torsdag d. 12. oktober 2017 havde Følgegruppen for helhedsplanen i SAB Bellahøj l og ll og Arkitema inviteret til orienteringsmøde. Omkring 90 beboere havde fundet vej på trods af regn og rusk.

Projektleder Pernille Egelund fortalte om logistikken for det store projekt, hvor beboerne skal stemme om det såkaldte Skema B med det justerede budget i foråret 2019. Projektlederen fortalte også om, at der arbejdes med at afklare mulighederne for genhusning for beboerne i god tid, før renoveringen begynder.

 

Afdelingsbestyrelsen arbejder sammen med følgegruppen på, at der etableres en lokal udstilling af plancher og andet materiale med relevans for helhedsplanen.

 

Velbesøgt informationsmøde i Bellahøj l og ll

Onsdag d. 4. Oktober deltog flere end 90 beboere i informationsmødet på Restaurant Bellahøj. Afdelingsbestyrelsen fortalte bl.a. om arbejdet med at undersøge og kontrollere bilagsmateriale for regnskabsåret 2016/17 og KAB´s flytning af ejendomskontoret.

Det kommunale tilsyn havde inviteret KAB og afdelingsbestyrelsen for Bellahøj l og ll til møde onsdag d. 11. oktober kl. 15.30 - 17.00.

I mødet deltog formand og næstformanden fra afdelingsbestyrelsen. Det kommunale tillsyn udarbejder et referat fra mødet.

 

Beboerinformation juli 2017

Afdelingsbestyrelsen er optaget af at varetage beboernes interesser og den samlede økonomi i forbindelse med KAB´s drift og vedligehold af de bevaringsværdige huse.

Bestyrelsen for Bellahøj l og ll har gennem flere år søgt at etablere en konstruktiv dialog med KAB om faglig kvalificeret drift og kompetent vedligehold af de bevaringsværdige huse – indvendigt og udvendigt.

Læs mere her

 

Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober 2016 stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.

 

I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.

 

Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her

 

Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.

 

Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her

 

Betonundersøgelse SAB l, august 2012

 

Betonundersøgelse SAB ll, august 2012

 

Fotobilag til betonundersøgelse

 

Fotobilag Visual Inspection

 

Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011

 

Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011

 

Beregning af energibesparelser

 

Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013

 

Noget om ventilationsprincipper

 

Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og 14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.

 

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen