Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

------------ o ------------

Afdelingsbestyrelsen holdt årets sidste bestyrelsesmøde torsdag d. 7. december kl.17. Dagsorden for mødet var:

 

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat fra november, som kan læses her

5) Beboerhenvendelser

6) Status på samarbejdet med KAB

7) Regnskab 2016 / 17

8) Mødekalender 2018 - plus Blokmøder

9) Lys i opgangene

10) Eventuelt

 

Lørdag d. 25. november blev der plantet partnerskabstræer langs buskadset Ved Bellahøj Syd 17B i samspil med gartnerne Jens og Flemming fra Fælles Have.

 

Møde om Bellahøjs udvidede helhedsplan er udsat

Materialet der kan ses og læses her forventes behandlet på et møde for følgegrupperne for de fire boligafdelinger på Bellahøj, arkitekter, rådgivere og boligselskaber d. 10. januar 2018. Send gerne eventuelle kommentarer til afdelingsbestyrelsens repræsentanter i følgegruppen.

 

Endnu et velbesøgt møde på Restaurant Bellahøj

Torsdag d. 12. oktober havde Følgegruppen for helhedsplanen i SAB Bellahøj l og ll og Arkitema inviteret til orienteringsmøde. Omkring 90 beboere havde fundet vej på trods af regn og rusk.

 

Arkitema præsenterede sammen med deltagere fra tre workshops de indstillinger, som de to temagrupper for køkken og badeværelser var kommet frem til.

 

Arbejdet i temagrupperne er afsluttet med denne indstilling, der skal fungere som input og inspiration til den videre projektering og arbejdet i følgegruppen.

Projektleder Pernille Egelund fortalte om logistikken for det store projekt, hvor beboerne skal stemme om det såkaldte Skema B med det justerede budget i foråret 2019. Projektlederen fortalte også om, at der arbejdes med at afklare mulighederne for genhusning for beboerne i god tid, før renoveringen begynder.

 

Afdelingsbestyrelsen arbejder sammen med følgegruppen på, at der etableres en lokal udstilling af plancher og andet materiale med relevans for helhedsplanen.

 

Velbesøgt informationsmøde i Bellahøj l og ll

Onsdag d. 4. Oktober deltog flere end 90 beboere i informationsmødet på Restaurant Bellahøj. Afdelingsbestyrelsen fortalte bl.a. om arbejdet med at undersøge og kontrollere bilagsmateriale for regnskabsåret 2016/17 og KAB´s flytning af ejendomskontoret.

Det kommunale tilsyn havde inviteret KAB og afdelingsbestyrelsen for Bellahøj l og ll til møde onsdag d. 11. oktober kl. 15.30 - 17.00.

I mødet deltog formand og næstformanden fra afdelingsbestyrelsen. Det kommunale tillsyn udarbejder et referat fra mødet.

 

Nyeste om Net / KAB har sendt følgende d. 26. september:

Information omkring antenne og datastik.

Det gamle antennestik vil være aktivt indtil YouSee omdeler deres pakkevalgsbrev. Herefter lukkesYouSee signalet permanent fra det gamle antennestik.

 

YouSee sætter signal på det nye antennestik på fredag den 29. september 2017. Det betyder, at der i en overgangsperiode, vil være signal på både det gamle og det nye antennestik. Da det nye antennestik har fået en anden placering i boligen. Vil der sikkert være nogen der har behov for et nyt antennekabel fra det nye antennestik og til TV.

 

De nye antennekabler skal være godkendt til YouSee.(HF tæt).

 

De fleste elektronikkæder og byggemarkeder har denne type kabler. Parknet har aktiveret deres internet, derfor kan man i dag benytte det nye datastik. Parknet lukker dette signal den 10. oktober 2017, hvis du ikke har tilmeldt dig via deres online-tilmeldingssystem, som beskrevet i omdelt informationsskrivelse fra Parknet.

 

Administrationsselskabet KAB uddelte mandag d. 28. august endnu en skrivelse til beboerne i Bellahøj l og ll om flytningen af ejendomskontoret til Sallinghuse.

 

Afdelingsbestyrelsen spurgte bl.a. KAB om det var en besparelse, at lukke ejendomskontoret i Bellahøj l og ll - og om lukningen har medført større eller mindre udgifter for driften af ejendomskontoret.

 

KAB har endnu ikke besvaret nogle af de spørgsmål. Læs mere her.

 

Sidste nyt fra Følgegruppen - referat fra mødet i august kan ses her

 

Beboerinformation juli 2017

Kære beboere i Bellahøj l og ll

Afdelingsbestyrelsen er optaget af at varetage beboernes interesser og den samlede økonomi i forbindelse med KAB´s drift og vedligehold af de bevaringsværdige huse.

 

Bestyrelsen for Bellahøj l og ll har gennem flere år søgt at etablere en konstruktiv dialog med KAB om faglig kvalificeret drift og kompetent vedligehold af de bevaringsværdige huse – indvendigt og udvendigt. Bestyrelsen var, som det fremgår af referater og beretninger, glad for de nye ledende medarbejdere, der kom på ejendomskontoret i sommeren 2015 og havde en positiv og konstruktiv dialog med dem.

 

Læs mere her

 

Nyt om TV og bredbånd

Brian Kaarsberg, KAB, sendte denne opsummering om TV og bredbånd i Bellahøj l og ll fredag d. 7. juli.

...

Udbydere

Som bredbåndsudbyder valgte vi Parknet, der leverer en fast bredbåndshastighed på 200/200 Mbit til 70 kr. pr. måned.

 

Som TV-udbyder valgte vi at fortsætte med YouSee.

 

Begge løsninger er individuelle. Det er muligt at aftage TV og bredbånd eller fravælge både TV og bredbånd - eller kun benytte sig af en af udbyderne.

 • YouSee leverer tre faste TV-pakker, man kan vælge imellem: en grundpakke med 21 kanaler, en mellempakke med 34 kanaler eller en fuldpakke med 64 kanaler, samt diverse tillægsprodukter.
 • Det er også muligt helt at fravælge TV fra YouSee og kun benytte sig af deres bredbåndspakker (YouSee har meget dyre bredbåndspriser).
 • Parknet leverer bredbånd til afdelingen med en fast hastighed på 200/200 Mbit.Dette er også individuelt og kan fravælges.

 

Dine muligheder med den nye kabling:

 1. YouSee TV og ingen bredbånd
 2. Ingen TV og kun bredbånd fra YouSee
 3. YouSee TV og bredbånd
 4. YouSee TV og bredbånd fra Parknet
 5. Ingen TV og kun bredbånd fra Parknet
 6. Eller ingen TV og bredbånd
 7. Sidste alternativ: at finde en udbyder som kan levere TV og bredbånd via telefonstikket i boligen.

 

Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober 2016 stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.

 

I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.

 

Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her

 

Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.

 

Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her

 

Betonundersøgelse SAB l, august 2012

 

Betonundersøgelse SAB ll, august 2012

 

Fotobilag til betonundersøgelse

 

Fotobilag Visual Inspection

 

Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011

 

Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011

 

Beregning af energibesparelser

 

Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013

 

Seneste følgegruppereferat kan læses her.

 

Dagsorden for følgegruppemøde 29. september

 

Noget om ventilationsprincipper

 

Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og 14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.

 

 

Sammen om Bellahøj

Koordinator for projekt Sammen om Bellahøj,Jette Krøyer, har gjort status for projektets første år og kunne i den forbindelse glæde beboere, deltagere og bevillingsgivere med at flere af de oprindelige mål for det fireårige projekt enten allerede er indfriet eller godt på vej til at blive det.

 

Projektperioden løber frem til 31.12.2019. I projektet indgår bl.a. at der skal

 

 • Etableres et styrket samarbejde med beboerne i Bellahøjhusene samt inddragelse civilsamfundet i øvrigt herunder relevante frivillige organisationer.
 • Sikres koordinering af arbejdet med at etablere fastlagte individuelle handleplaner med 25 familier samt igangsættelse af familieforløb i disse.
 • Koordinering og styrkelse af samarbejdet mellem eksisterende tværkommunale initiativer - Herunder gadeplansarbejder, rådgivningsarbejde o.a.
 • Sikres videreudvikling af projektet indenfor de fastsatte ministerielle rammer igennem projektperioden.

 

Det er nyt, at der etableres sådan en indsats i et boligområde, uden det er på den såkaldte Ghettoliste.

Dette giver en enestående mulighed for at vise værdien af tidlig indsats og tæt samarbejde mellem kommune og beboere.

Jette Krøyer kan kontaktes på mobil 26 81 46 61.

 

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen