Bellahøj I & II

 

Her finder du en lang række praktiske informationer om at være beboer i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og vigtige dokumenter. For yderligere information henvises

til formand John Steen Johansen på mail: johnsteenjohansen@hotmail.com

 

------------------------------------------------- o ----------------------------------------------

 

Indkaldelse til Ekstraordinært afdelingsmøde i Bellahøj I og II

Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19.00

på Bellahøj Vandrerhjem, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj

 

Dagsorden:

1.Velkomst og valg af dirigent

2.Valg af stemmeudvalg og referent

3.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

4.Valg af suppleanter

5.Orientering om status på vaskeriet

 

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har boliglejerne og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.Vi glæder os til at se dig til mødet.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

 

------------------------------------------------- o ----------------------------------------------

Forsøg med brug af beboerlokalet til sociale aktiviteter

På afdelingsmødet d. 24. marts 2015 var der forslag om at beboere kunne låne og bruge

lokalet til forskellige aktiviteter, opgangsmøder o.l.

Afdelingsmødet vedtog: Beboerlokalet må benyttes gratis til sociale aktiviteter, når det er

godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Lejeren skal i første omgang rette skriftlig henvendelse med en beskrivelse af den

påtænkte aktivitet til afdelingsbestyrelsen for godkendelse til at benytte beboerlokalet.

Når godkendelsen er givet skal reserveringen af lokalet ske af lejer på ejendomskontoret.

Brugere er lokalet er underlagt de til enhver tid gældende regler for anvendelse af lokalet.

Aktiviteterne skal være åbne for beboere på Bellahøj l og ll og dem der deltager skal bo i

Bellahøj l og ll.

Nøglen til lokalet skal afhentes af lejeren på ejendomskontoret og afleveres samme sted.

Ved afhentning af nøgle underskrives en standardkontrakt med markering af at det er et

socialt arrangement.

Der gælder samme regler for anvendelse og tilbagelevering af lokalet i forbindelse med

sociale aktiviteter som ved leje af lokalerne.

Sociale aktiviteter skal annonceres på hemmesiden bellahoj.com.Infoskabene kan bruges

til en første annoncering.

Lokalet kan bruges til sociale aktiviteter mandag til og med torsdag.

I forsøgsperioden til og med udgangen af januar 2016 kan lokalet af hensyn til øvrige

brugere højst reserveres til to på hinanden følgende arrangementer. Derefter skal der

foretages fornyet reservation.

 

 

I februar 2016 evalueres forsøgsperioden.

Besluttet på ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 19. august 2015.

Afdelingsbestyrelsen Bellahøj l og ll