Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

---------------- o ----------------

 

Sammen om Bellahøj

Med en forstærket indsats gennem fire år vil Københavns kommune gøre Bellahøj mere trygt for beboerne. Indsatsen hedder Sammen om Bellahøj.

Læs mere om dette vigtige projekt, som bestyrelsesrepræsentanter for Det Koordinerende Netværk på Bellahøj er involveret i, i Brønshøj-Husum Avis på www.bha.dk

 

 

Julearrangement

 

Søndag d. 6. december kl. 14 - 16

inviteres alle beboere i Bellahøj l og ll

til gløg og æbleskiver i beboerlokalet

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

 

Indbrud i garagerne

 

Der har desværre igen været indbrud i garagerne under Ved Bellahøj Syd 34. Driftsleder Martin Høiris opfordrer beboerne til at være opmærksomme og melde til ejendomskontoret hvis de har haft indbrud eller observerer mistænksom adfærd.

 

 

Hjemmesiden er under opdatering

 

Der har været vanskeligheder med at opdatere og lægge dokumenter på hjemmesiden siden et af de afgåede bestyrelsesmedlemmer ændrede koden til siden og indsendte den til KAB uden at give den resterende bestyrelse koden. Denne handling er i princippet en IT-kriminel handling. Bestyrelsen kontaktede KAB, fordi det er vigtigt at have adgang til hjemmesiden, hvor beboerne også bestiller vasketid. KAB udleverede først koden efter de havde fået bekræftet hos en jurist i KAB, at det var ulovligt at tilbageholde koden.

Efterfølgende har der været flere tekniske problemer med siden. Vi er ved at have rettet op på dette og forventer også at få opklaret hvorfor Infokanalen ikke fungerer. Ejendomskontoret og KAB arbejder med dette.

 

Bestyrelsesmøde d. 5. november

 

Bestyrelsen holdt konstituerende møde torsdag d. 5. november og valgte Flemming Jørgensen til næstformand og Dan Møller til kasserer. Referat fra mødet kan ses under bestyrelsesreferater.

 

En ny forretningsorden for afdelingsbestyrelsen er under udarbejdelse.

 

 

Vaskeriet

 

Flere beboere har henvendt sig om problemer med vaskeriet efter genåbningen onsdag d. 28.oktober.

Der har været problemer med flere maskiner pga manglende sæbe og forkerte kvitteringer.

Flere beboere har foreslået, at der installeres en ringeklokke ved døren til vaskeriet. Ønsket er bragt videre til KAB.

--------------- o ---------------

 

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

 

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen