Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

---------------- o -------------

 

Afdelingsmødet for Bellahøj l og ll blev afholdt Mandag d. 24. April kl.19. på Bellahøj Vandrerhjem.

Beslutningsreferatet kan læses her

 

Bestyrelsesmødet torsdag d. 8. juni havde følgende dagsorden:

 

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat

5) Valg af næstformand

6) Beboerhenvendelser - om beplantning, bænke og cykelstativer

7) Møde med ejendomskontoret

 • Status på konto 115/116
 • Status på skimmelsvampsager siden 2012
 • Aktionsliste over arbejder der pågår i Bellahøj l og ll

8) Evaluering af beboermøde om renovering og beboerinddragelse

tirsdag d. 6. juni kl.19 på Restaurant Bellahøj

9) Orientering fra Generalforsamlinger i Fælles Have 24. maj og BOSAM

10) Efterårets mødekalender

11) Evt.

 

Nyt om TV og bredbånd

Brian Kaarsberg, KAB, har sendt denne opsummering om TV og bredbånd i Bellahøj l og ll:

 

Hvorfor skal vi have ny bolignet kabling?

Det nuværende antenneanlæg er et koaksial sløjfeanlæg til TV signalet. Det er ikke muligt at frakoble de enkelte lejemål/boliger fra TV signalet. Pr. 1 januar 2018. skal det være muligt i.h.t den nye lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, at frakoble de lejemål/boliger, der ikke ønsker at aftage TV-signal. På det ekstraordinære beboermøde den 6. juni 2016 på Rødkilde skole blev det besluttet, at der skulle foretages en ny bolignet kabling, der opfylder den nye lovgivning og giver mulighed for 100 % individuelt valg af TV-pakker /programmer.

 

Samtidigt installeres en ekstra kabling til hurtigt bredbånd, således man er fremtidssikret.

 

Kabling?

For at der er muligt at føre kablerne frem til boligerne, skal der bores i etageadskillelsen, samt ved opgangen ind til forrummet/vindfanget. MakeNet som har entreprisen er næsten færdig med borearbejdet og er nu i gang med at trække kablerne til TV og Bredbånd.

Med de nye kabler i dag er det muligt at sende meget data igennem kablerne. Kablerne der er valg til dette projekt er af type CAT 6A hvor det muligt at sende op til 10 Gigabyte (10.000 Megabyte), til sammenligning har en gennemsnits husstand i dag en internet hastighed på 50 Megabyte, så anlægget er fremtidssikret.

Kablerne skal selvfølgelig også føres ind i boligen. I den forbindelse bliver der monteret kabelkanaler i boligen fra hoveddøren til afleveringspunktet i stuen, som kablerne lægges i.

Der afsluttes med en stikboks, hvor man tilslutter sit TV og eventuelt sin Router til internet eller man kan sætte sit internetkabel i og forbinde sin computer direkte.

 

Tidsplan?

Ifølge tidsplanen skal det være muligt at tage den nye kabling i brug Juli 2017.

 

I løbet af juni vil alle modtage et informationsbrev fra YouSee. I skal tage stilling til hvad I ønsker af TV-pakke og produkter. Det er vigtigt at I svarer på dette inden 3 uger. Hvis I ikke vælger, hvilket produkt I ønsker, lukker YouSee for signalet til lejemålet/boligen.

I vil også modtage et informationsbrev fra Parknet hvor I skal tage stilling til om I ønsker at aftage bredbånd fra dem.

 

Udbydere

Som bredbåndsudbyder valgte vi Parknet, der leverer en fast bredbåndshastighed på 200/200 Mbit til 70 kr. pr. måned.

 

Som TV-udbyder valgte vi at fortsætte med YouSee.

 

Begge løsninger er individuelle. Det er muligt at aftage TV og bredbånd eller fravælge både TV og bredbånd - eller kun benytte sig af en af udbyderne.

 • YouSee leverer tre faste TV-pakker, man kan vælge imellem: en grundpakke med 21 kanaler, en mellempakke med 34 kanaler eller en fuldpakke med 64 kanaler, samt diverse tillægsprodukter.
 • Det er også muligt helt at fravælge TV fra YouSee og kun benytte sig af deres bredbåndspakker (YouSee har meget dyre bredbåndspriser).
 • Parknet leverer bredbånd til afdelingen med en fast hastighed på 200/200 Mbit.Dette er også individuelt og kan fravælges.

 

Dine muligheder med den nye kabling:

 1. YouSee TV og ingen bredbånd
 2. Ingen TV og kun bredbånd fra YouSee
 3. YouSee TV og bredbånd
 4. YouSee TV og bredbånd fra Parknet
 5. Ingen TV og kun bredbånd fra Parknet
 6. Eller ingen TV og bredbånd
 7. Sidste alternativ: at finde en udbyder som kan levere TV og bredbånd via telefonstikket i boligen.

Forsøg på tricktyveri

Der er meldt flere forsøg på tricktyveri, hvor dem der ringer på døren spørger efter Bispebjerg Hospital eller hvad klokken er og samtidig forsøger at tage ure eller ringe.

Undlad at lade døren stå åben, hvis du henter kort for at forklare vej.Lad være med at lade nogen, du ikke kender tage dig i hånden eller sætte ringe på dine fingre.

 

Husk at melde alle forsøg på tyveri og lignende til Politiet.

 

Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.

 

I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.

 

Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her

 

Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.

 

Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her

 

Betonundersøgelse SAB l, august 2012

 

Betonundersøgelse SAB ll, august 2012

 

Fotobilag til betonundersøgelse

 

Fotobilag Visual Inspection

 

Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011

 

Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011

 

Beregning af energibesparelser

 

Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013

 

Seneste følgegruppereferat kan læses her.

 

Dagsorden for følgegruppemøde 29. september

 

Noget om ventilationsprincipper

 

Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og 14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.

 

 

Sammen om Bellahøj

Koordinator for projekt Sammen om Bellahøj,Jette Krøyer, har gjort status for projektets første år og kunne i den forbindelse glæde beboere, deltagere og bevillingsgivere med at flere af de oprindelige mål for det fireårige projekt enten allerede er indfriet eller godt på vej til at blive det.

 

Projektperioden løber frem til 31.12.2019. I projektet indgår bl.a. at der skal

 

 • Etableres et styrket samarbejde med beboerne i Bellahøjhusene samt inddragelse civilsamfundet i øvrigt herunder relevante frivillige organisationer.
 • Sikres koordinering af arbejdet med at etablere fastlagte individuelle handleplaner med 25 familier samt igangsættelse af familieforløb i disse.
 • Koordinering og styrkelse af samarbejdet mellem eksisterende tværkommunale initiativer - Herunder gadeplansarbejder, rådgivningsarbejde o.a.
 • Sikres videreudvikling af projektet indenfor de fastsatte ministerielle rammer igennem projektperioden.

 

Det er nyt, at der etableres sådan en indsats i et boligområde, uden det er på den såkaldte Ghettoliste.

Dette giver en enestående mulighed for at vise værdien af tidlig indsats og tæt samarbejde mellem kommune og beboere.

Jette Krøyer kan kontaktes på mobil 26 81 46 61.

 

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen