Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

---------------- o ----------------

Veloplagte blokmøder

Tirsdag d. 31. januar mødtes 30 veloplagte beboere til det første af de tre blokmøder, som bestyrelsen havde inviteret til.

Onsdag d. 8. og torsdag d. 9. februar mødtes igen flere nysgerrige og diskussionslystne beboere til kaffe, kage og samtale om livet i og imellem husene i Bellahøj l og ll.

 

Bestyrelsen indledte med at fortælle lidt om hvad den arbejder med for tiden. Bagefter blev der ivrigt talt om alt fra renovering til dueplage, parkeringsproblemer og skralderum.

 

Et opsamlende notat fra de tre vellykkede møder kan læses her.

 

Forårets afdelingsmøde vil blive afholdt

mandag d. 24. april kl. 19 på Bellahøj Vandrerhjem

 

Bestyrelsesmødet onsdag d. 1 marts. kl.16.30 (flyttet pga driftsleders ferie og medvirken af driftschef) havde følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat

5) Møde med ejendomskontoret

  • Status på Konto 115 / 116
  • Status på Kulde fugt og skimmelsvamp
  • Råderet i boligen, Råderetskatalog, principper og retningslinjer og konkret ansøgning fra beboer
  • Regulering af råger og duer
  • Snerydning
  • Andet

6) Henvendelser fra CPGP og Børnehaven

7) Evaluering af Blokmøder, Fastelavn og Budgetmøde

8) Muligt samarbejde med Røde Kors

9) Orientering fra Fælles Have

10) Evt

 

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. februar kan læses her og referatet fra 5. januar kan læses her

 

Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.

 

I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.

 

Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her

 

Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.

 

Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her

 

Betonundersøgelse SAB l, august 2012

 

Betonundersøgelse SAB ll, august 2012

 

Fotobilag til betonundersøgelse

 

Fotobilag Visual Inspection

 

Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011

 

Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011

 

Beregning af energibesparelser

 

Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013

 

Seneste følgegruppereferat kan læses her.

 

Dagsorden for følgegruppemøde 29. september

 

Noget om ventilationsprincipper

 

Møde om Bolignet, TV-leverandør mm

blev afholdt mandag d. 6. juni kl.19 på Rødkilde skole. Referatet ligger her.

 

Bellahøj Fælles Have

Referat fra generalforsamling i Fælles Have d. 24. maj kan læses her.

 

Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og 14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.

 

Hjertestarter på Bellahøj

Vi har nu takket være Lokaludvalget for Brønshøj-Husum fået en Hjertestarter leveret fra Københavns Brandvæsen opsat ved KAB’s ejendomskontor, Bellahøjvej 34B.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret er ved at undersøge hvilke muligheder der er for at afholde kurser for beboerne.

Sammen om Bellahøj

Koordinator for projekt Sammen om Bellahøj,Jette Krøyer, har gjort status for projektets første år og kunne i den forbindelse glæde beboere, deltagere og bevillingsgivere med at flere af de oprindelige mål for det fireårige projekt enten allerede er indfriet eller godt på vej til at blive det.

 

Projektperioden løber frem til 31.12.2019. I projektet indgår bl.a. at der skal

 

  • Etableres et styrket samarbejde med beboerne i Bellahøjhusene samt inddragelse civilsamfundet i øvrigt herunder relevante frivillige organisationer.
  • Sikres koordinering af arbejdet med at etablere fastlagte individuelle handleplaner med 25 familier samt igangsættelse af familieforløb i disse.
  • Koordinering og styrkelse af samarbejdet mellem eksisterende tværkommunale initiativer - Herunder gadeplansarbejder, rådgivningsarbejde o.a.
  • Sikres videreudvikling af projektet indenfor de fastsatte ministerielle rammer igennem projektperioden.

 

Det er nyt, at der etableres sådan en indsats i et boligområde, uden det er på den såkaldte Ghettoliste.

Dette giver en enestående mulighed for at vise værdien af tidlig indsats og tæt samarbejde mellem kommune og beboere.

Jette Krøyer kan kontaktes på mobil 26 81 46 61.

 

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen