Bellahøj I & II

 

Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II

 

Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com

-----0-----

TV og Netsignal

Det ser ud til at YouSee, DKTV og Make:Net har løst de sidste problemer, der har været med signalstyrke - de allersidste beboere har fået kablet og monteret nyt stik i lejligheden.

 

Pas på - Tricktyve igen på spil på Bellahøj

En ældre kvinde med et spædbarn på armen har for nyligt ringet på og forsøgt at henvende sig til beboere i opgang 21.

En beboer i VBS 21 var udsat for tricktyveri d. 4. maj. En yngre blond kvinde med hestehale og markerede træk udgav sig for at være sygeplejerske og lod som om hun kendte beboeren. Kvinden spurgte beboeren om hun kunne veksle 1000 kr.

Mens beboeren og kvinden talte sammen i køkkenet listede en anden ind i lejligheden og stjal smykker fra beboeren. Politiet, der har optaget rapport, tilbyder at komme og informere beboerne om hvordan man bedre kan sikre sig mod tricktyveri. Vi aftaler et møde med dem i beboerlokalet.

TAK til alle der deltog i

afdelingsmødet onsdag d. 18. april.

Beslutningsreferat fra mødet kan læses her

 

Dit grønne Bellahøj - se her.

 

Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmødet torsdag d. 14. Juni kl.18.30, så således ud

 

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat

5) Beboerhenvendelser

6) Opfølgning på afdelingsmødet

7) Lukket punkt

8) Orientering fra Følgegruppe, Fælles Have (ref fra generalforsamling kan læses her), Det koordinerende Netværk og formandsmøde

9) Evt Møde med KAB/Driftsleder kl.18.00 - 19.00, bl.a. vedr.:

  • kt 115 / 116 drift og vedligehold
  • Skimmelarbejder - status og aktuelle sager
  • LED belysning i opgangene
  • Pletmaling af opgange
  • Udbud af vinduespudsning i opgange

10) Efterårets mødekalender

11) Eventuelt

 

Referatet fra mødet 3. maj kan læses her.

Referatet fra mødet 12. april kan læses her.

Referatet fra 8. marts kan læses her.

Referatet fra januar kan læses her.

 

Åben mødregruppe - Nyt fra sundhedsplejerskerne

Der holdes åben mødregruppe hver tirsdag fra 10 -12, Ved Bellahøj Nord 4 st.

Næste gang,Tirsdag d. 19/6 Hvad optager jer/hvilke spørgsmål fylder i forhold til jeres børn for tiden?

Dagens emne starter kl.10.45 med et oplæg.

Der er 3 sundhedsplejersker tilknyttet Bellahøj: Jette, Agnete og Pernille. Jette vil være til stede i mødregruppen næsten hver tirsdag - og Agnete og Pernille vil komme på skift.

Læs mere og se program her.

 

Blokmøder i Bellahøj l og ll

Vi havde tre meget velbesøgte møder tirsdag d. 23. og tirsdag d. 30. januar. og tirsdag d. 6. Februar. Der blev bl.a. talt og diskuteret livligt om hverdagen uden ejendomskontor på Bellahøj og de serviceforringelser vi oplever som beboere og forventningerne til den kommende renovering. Et opsamlende notat kan læses her.

 

Om ejendomskontor og driftsfællesskab

Mandag d. 8. januar mødtes repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med SAB´s formand John B. Sørensen og de øvrige afdelingsbestyrelser, der er tilknyttet det driftsfællesskab, der pt. betjenes fra Sallinghus for at drøfte status og fremtid om drift og ejendomskontor.

SAB´s formand afviser ikke muligheden for at der genetableres et ejendomskontor i Bellahøj l og ll.

 

Projekt Sammen om Bellahøj fyldte for nylig 2 år

Og har offentliggjort vedhæftede evaluering for de første to år.

Læs mere her.

Sammen om Bellahøj / Jette Krøyer kan kontaktes på 26 81 46 61

 

Nyt fra følgegruppen

Referatet fra Følgegruppemøde nr. 12 med bilag er netop ankommet og kan læses her og bilag fra mødet her

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til følgegruppens arbejde, er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsens deltagere i følgegruppen.

Møde om Bellahøjs udvidede helhedsplan

Materialet der kan ses her blev behandlet på et møde for følgegrupperne for de fire boligafdelinger på Bellahøj, arkitekter, rådgivere og boligselskaber d. 10. januar 2018. Der arbejdes med at finde en styre- og samarbejdsform for alle involverede og interessenter.

 

Endnu et velbesøgt møde på Restaurant Bellahøj

Torsdag d. 12. oktober havde Følgegruppen for helhedsplanen i SAB Bellahøj l og ll og Arkitema inviteret til orienteringsmøde. Omkring 90 beboere havde fundet vej på trods af regn og rusk.

Projektleder Pernille Egelund fortalte om logistikken for det store projekt, hvor beboerne skal stemme om det såkaldte Skema B med det justerede budget i foråret 2019. Projektlederen fortalte også om, at der arbejdes med at afklare mulighederne for genhusning for beboerne i god tid, før renoveringen begynder.

 

Afdelingsbestyrelsen arbejder sammen med følgegruppen på, at der etableres en lokal udstilling af plancher og andet materiale med relevans for helhedsplanen.

 

Velbesøgt informationsmøde i Bellahøj l og ll

Onsdag d. 4. Oktober deltog flere end 90 beboere i informationsmødet på Restaurant Bellahøj. Afdelingsbestyrelsen fortalte bl.a. om arbejdet med at undersøge og kontrollere bilagsmateriale for regnskabsåret 2016/17 og KAB´s flytning af ejendomskontoret.

Det kommunale tilsyn havde inviteret KAB og afdelingsbestyrelsen for Bellahøj l og ll til møde onsdag d. 11. oktober kl. 15.30 - 17.00.

I mødet deltog formand og næstformanden fra afdelingsbestyrelsen. Det kommunale tillsyn udarbejder et referat fra mødet.

 

Beboerinformation juli 2017

Afdelingsbestyrelsen er optaget af at varetage beboernes interesser og den samlede økonomi i forbindelse med KAB´s drift og vedligehold af de bevaringsværdige huse.

Bestyrelsen for Bellahøj l og ll har gennem flere år søgt at etablere en konstruktiv dialog med KAB om faglig kvalificeret drift og kompetent vedligehold af de bevaringsværdige huse – indvendigt og udvendigt.

Læs mere her

 

Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober 2016 stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.

 

I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.

 

Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her

 

Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.

 

Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her

 

Betonundersøgelse SAB l, august 2012

 

Betonundersøgelse SAB ll, august 2012

 

Fotobilag til betonundersøgelse

 

Fotobilag Visual Inspection

 

Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011

 

Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011

 

Beregning af energibesparelser

 

Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013

 

Seneste følgegruppereferat kan læses her.

 

Dagsorden for følgegruppemøde 29. september

 

Noget om ventilationsprincipper

 

Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og 14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.

 

--------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.

 

Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.

 

Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.

 

Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om at ville noget med arkitekturen.

 

Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen