Gadeplan2700

Gadeplansarbejde


Det opsøgende gadeplansarbejde i Københavns Kommune antager mange forskellige former. I denne definition er opsøgende gadeplansarbejde forstået bredt og består i og for sig af to typer af aktiviteter. Dels det opsøgende arbejde, som pr. definition foregår på gadeplan.


Det opsøgende arbejde er kendetegnet ved, at en eller flere medarbejdere aktivt opsøger udsatte børn/unge eller grupper af unge med det formål at inddrage dem i en eller anden form for socialt tilbud eller aktivitet.


I den anden del af gadeplansarbejdet, hvor det opsøgende element er mere indirekte, bliver der i kraft af aktiviteter og/eller arrangementer på gadeplan, etableret kontakt og gode relationer til udsatte grupper af børn og unge.


Besøg Gadeplan2700's Facebookside her, som er dedikeret til Gadeplansarbejdet i distrikt "Brønshøj Øst". Området dækker over Bellahøj, Brønshøj og noget af Husum.