Vaskeri

Vaskeri


Vaskeri regler:


  1. Reserverede vasketure som ikke er igangsat senest 5 minutter efter reservationstidens start kan benyttes af andre beboere
  2. En reserveret vasketur vil være til rådighed for beboeren i hele vaskeperioden (2 timer)
  3. Vaskeriets fem chancemaskiner kan frit benyttes, hvis ikke der er andre beboere, som står og venter på en tur
  4. Såfremt en eller flere beboere venter på en tur, må man max. benytte to chancemaskiner ad gangen
  5. Beboere med reserveret vasketur har fortrinsret til en af chancemaskinerne, hvis en af deres reserverede maskiner er gået i stykker
  6. Beboere med reserveret vasketur må ligeledes benytte chancemaskinerne, efter reglerne i punkt 3
  7. Rullerne må benyttes i op til 1 time efter reserveret vasketurs ophør
  8. Børn under 13 år må ikke benytte vaskeriet alene


Vaskepriser


Husk! af hensyn til dine medbeboere altid at afbestille din vasketur på turtavlen, hvis du ikke udnytter hele reservationsperioden, eller kun har brug for én vaskemaskine.

Således vil flere beboere få glæde af ejendommens vaskeri.


Vaskeri Hjemmesiden:

Man kan reservere tid og se status på vaskeriet ved at gå på vaskeriets hjemmeside:    Klik her

Man får brugernavn og password til hjemmesiden, ved at udskrive en kvittering på vaskeriet. På kvitteringen vil der stå et brugernavn og password